eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5568

NGC 5568
Obiekt NGC 5568 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5568 - galaktyka w konstelacji Wolarz
Тип: Sc - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.80'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.4m
Jasność powierzchni: 13.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h19m21.4s; Dec= 35°5'32"
Redshift (z): 0.028298
Odległość od Słońca do NGC 5568: w oparciu o wartość redshift (z) - 119.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5568 : PGC 51168, MCG 6-31-98, CGCG 191-77

Sąsiadujące obiekty: NGC 5566, NGC 5567, NGC 5569, NGC 5570

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.