eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5568

NGC 5568
Objekt NGC 5568 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5568 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=14.7m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h19m21.4s; Dec= 35°5'32"
rödförskjutning (z): 0.028298
Avståndet från solen till NGC 5568: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 119.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5568 : PGC 51168, MCG 6-31-98, CGCG 191-77

Närliggande objekt: NGC 5566, NGC 5567, NGC 5569, NGC 5570

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.