eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5573

NGC 5573
Objekt NGC 5573 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5573 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.2'
veľkosť: V=14.5m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h20m41.4s; Dec= 6°54'28"
RedShift (z): 0.024688
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5573: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5573 : PGC 51257, MCG 1-37-5, CGCG 47-16, NPM1G +07.0353

Blízke objekty: NGC 5571, NGC 5572, NGC 5574, NGC 5575

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.