eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5573

NGC 5573
Objekt NGC 5573 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5573 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.2'
magnitud: V=14.5m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h20m41.4s; Dec= 6°54'28"
rödförskjutning (z): 0.024688
Avståndet från solen till NGC 5573: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 104.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5573 : PGC 51257, MCG 1-37-5, CGCG 47-16, NPM1G +07.0353

Närliggande objekt: NGC 5571, NGC 5572, NGC 5574, NGC 5575

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.