eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5571

NGC 5571
Objekt NGC 5571 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5571 - fyra stjärnor i stjärnbild Bootis
Typ: *4 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h19m31.8s; Dec= 35°9'4"

Närliggande objekt: NGC 5569, NGC 5570, NGC 5572, NGC 5573

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.