eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5571

NGC 5571
Obiekt NGC 5571 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5571 - cztery gwiazdki w konstelacji Wolarz
Тип: *4 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h19m31.8s; Dec= 35°9'4"

Sąsiadujące obiekty: NGC 5569, NGC 5570, NGC 5572, NGC 5573

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.