eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5571

NGC 5571
Objekt NGC 5571 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5571 - čtyři hvězdy v souhvězdí Bootis
Typ: *4 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h19m31.8s; Dec= 35°9'4"

Nedaleko objekty: NGC 5569, NGC 5570, NGC 5572, NGC 5573

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.