eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 559

NGC 559
objekt NGC 559 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 559 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: II2m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 7.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t29m31s; Dec= 63°18'6"
Andre objektnavn NGC 559 : OCL 322

Naboobjekter: NGC 557, NGC 558, NGC 560, NGC 561

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.