eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 559

NGC 559
Objekt NGC 559 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 559 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: II2m -
Vinkeldimensionerna: 7.00'
magnitud: V=9.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h29m31s; Dec= 63°18'6"
Övriga namn på objektet NGC 559 : OCL 322

Närliggande objekt: NGC 557, NGC 558, NGC 560, NGC 561

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.