eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5593

NGC 5593
Voorwerp NGC 5593 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5593 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Lupi
Type: III1p -
De hoekige afmetingen: 6.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h25m40s; Dec= -54°47'54"
Andere namen van het object NGC 5593 : OCL 926, ESO 175-SC8

Objecten in de buurt: NGC 5591-1, NGC 5592, NGC 5594, NGC 5595

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.