eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5593

NGC 5593
Obiekt NGC 5593 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5593 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Wilk
Тип: III1p -
Wymiary kątowe: 6.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h25m40s; Dec= -54°47'54"
Inne nazwy obiektów NGC 5593 : OCL 926, ESO 175-SC8

Sąsiadujące obiekty: NGC 5591-1, NGC 5592, NGC 5594, NGC 5595

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.