eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5593

NGC 5593
objekt NGC 5593 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5593 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Lupi
Typen: III1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t25m40s; Dec= -54°47'54"
Andre objektnavn NGC 5593 : OCL 926, ESO 175-SC8

Naboobjekter: NGC 5591-1, NGC 5592, NGC 5594, NGC 5595

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.