eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5635

NGC 5635
Objekt NGC 5635 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5635 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.30'x1.1'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h28m31.5s; Dec= 27°24'33"
rödförskjutning (z): 0.014397
Avståndet från solen till NGC 5635: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5635 : PGC 51706, UGC 9283, MCG 5-34-49, CGCG 163-58, HARO 41, IRAS 14263+2737

Närliggande objekt: NGC 5633, NGC 5634, NGC 5636, NGC 5637

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.