eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5634

NGC 5634
Objekt NGC 5634 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5634 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Virginis
Typ: IV -
Vinkeldimensionerna: 5.50'
magnitud: V=9.5m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h29m37.3s; Dec= -5°58'33"
Övriga namn på objektet NGC 5634 : GCL 28

Närliggande objekt: NGC 5632, NGC 5633, NGC 5635, NGC 5636

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.