eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5632

NGC 5632
Objekt NGC 5632 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5632 - enda stjärna i stjärnbild Virginis
Typ: * -
magnitud: B=15.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h29m19.5s; Dec= -0°26'49"

Närliggande objekt: NGC 5630, NGC 5631, NGC 5633, NGC 5634

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.