eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5632

NGC 5632
Voorwerp NGC 5632 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5632 - enkele ster in het sterrenbeeld Virginis
Type: * -
omvang: B=15.4m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h29m19.5s; Dec= -0°26'49"

Objecten in de buurt: NGC 5630, NGC 5631, NGC 5633, NGC 5634

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.