eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5632

NGC 5632
Obiekt NGC 5632 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5632 - jedna gwiazda w konstelacji Panna
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=15.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h29m19.5s; Dec= -0°26'49"

Sąsiadujące obiekty: NGC 5630, NGC 5631, NGC 5633, NGC 5634

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.