eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5632

NGC 5632
objekt NGC 5632 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5632 - enslig stjerne i stjernebildet Virginis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=15.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t29m19.5s; Dec= -0°26'49"

Naboobjekter: NGC 5630, NGC 5631, NGC 5633, NGC 5634

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.