eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5631

NGC 5631
objekt NGC 5631 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5631 - galakse i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x1.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m; B=12.4m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t26m33.3s; Dec= 56°34'59"
Rødforskyvning (z): 0.006601
Avstand fra solen til NGC 5631: basert på redshiftverdien (z) - 27.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5631 : PGC 51564, UGC 9261, MCG 10-21-2, CGCG 296-5

Naboobjekter: NGC 5629, NGC 5630, NGC 5632, NGC 5633

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.