eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5631

NGC 5631
Objekt NGC 5631 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5631 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.7'
magnitud: V=11.5m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h26m33.3s; Dec= 56°34'59"
rödförskjutning (z): 0.006601
Avståndet från solen till NGC 5631: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5631 : PGC 51564, UGC 9261, MCG 10-21-2, CGCG 296-5

Närliggande objekt: NGC 5629, NGC 5630, NGC 5632, NGC 5633

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.