eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5632

NGC 5632
Objekt NGC 5632 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5632 - jedna hvězdička v souhvězdí Virginis
Typ: * -
velikosti: B=15.4m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h29m19.5s; Dec= -0°26'49"

Nedaleko objekty: NGC 5630, NGC 5631, NGC 5633, NGC 5634

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.