eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5634

NGC 5634
Objekt NGC 5634 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5634 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Virginis
Typ: IV -
Úhlové rozměry: 5.50'
velikosti: V=9.5m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h29m37.3s; Dec= -5°58'33"
Jiné názvy objektu NGC 5634 : GCL 28

Nedaleko objekty: NGC 5632, NGC 5633, NGC 5635, NGC 5636

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.