eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5634

NGC 5634
Obiekt NGC 5634 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5634 - gromada kulista w konstelacji Panna
Тип: IV -
Wymiary kątowe: 5.50'
Wielkość gwiazd: V=9.5m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h29m37.3s; Dec= -5°58'33"
Inne nazwy obiektów NGC 5634 : GCL 28

Sąsiadujące obiekty: NGC 5632, NGC 5633, NGC 5635, NGC 5636

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.