eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5634

NGC 5634
Voorwerp NGC 5634 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5634 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Virginis
Type: IV -
De hoekige afmetingen: 5.50'
omvang: V=9.5m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h29m37.3s; Dec= -5°58'33"
Andere namen van het object NGC 5634 : GCL 28

Objecten in de buurt: NGC 5632, NGC 5633, NGC 5635, NGC 5636

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.