eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5634

NGC 5634
objekt NGC 5634 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5634 - kulehop av stjerner i stjernebildet Virginis
Typen: IV -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.5m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t29m37.3s; Dec= -5°58'33"
Andre objektnavn NGC 5634 : GCL 28

Naboobjekter: NGC 5632, NGC 5633, NGC 5635, NGC 5636

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.