eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5636

NGC 5636
Objekt NGC 5636 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5636 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.4'
veľkosť: V=12.7m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h29m39.1s; Dec= 3°16'0"
RedShift (z): 0.005821
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5636: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5636 : PGC 51785, UGC 9304, MCG 1-37-17, CGCG 47-62

Blízke objekty: NGC 5634, NGC 5635, NGC 5637, NGC 5638

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.