eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5679D

NGC 5679D
Voorwerp NGC 5679D bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5679D - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=15.0m; B=15.8m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h35m6.4s; Dec= 5°21'24"
roodverschuiving (z): 0.025647
De afstand van de zon tot NGC 5679D: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 108.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5679D : PGC 52129, MCG 1-37-36, Arp 274, VV 458

Objecten in de buurt: NGC 5679C, NGC 5679B, NGC 5679A, NGC 5679

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.