eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5679D

NGC 5679D
Obiekt NGC 5679D znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5679D - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=15.0m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 12.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h35m6.4s; Dec= 5°21'24"
Redshift (z): 0.025647
Odległość od Słońca do NGC 5679D: w oparciu o wartość redshift (z) - 108.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5679D : PGC 52129, MCG 1-37-36, Arp 274, VV 458

Sąsiadujące obiekty: NGC 5679C, NGC 5679B, NGC 5679A, NGC 5679

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.