eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 569

NGC 569
Objekt NGC 569 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 569 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.5'
magnitud: V=13.7m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h29m7.1s; Dec= 11°7'54"
rödförskjutning (z): 0.019330
Avståndet från solen till NGC 569: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 81.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 569 : PGC 5548, UGC 1063, MCG 2-4-53, MK 997, IRAS 01264+1052, CGCG 436-63, KCPG 34A

Närliggande objekt: NGC 567, NGC 568, NGC 570, NGC 571

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.