eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 567

NGC 567
Objekt NGC 567 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 567 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h27m2.3s; Dec= -10°15'53"
rödförskjutning (z): 0.023026
Avståndet från solen till NGC 567: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 567 : PGC 5402, MCG -2-4-53, NPM1G -10.0054

Närliggande objekt: NGC 565, NGC 566, NGC 568, NGC 569

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.