eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 566

NGC 566
Objekt NGC 566 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 566 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.4'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h29m2.9s; Dec= 32°19'56"
rödförskjutning (z): 0.018009
Avståndet från solen till NGC 566: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 76.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 566 : PGC 5545, UGC 1058, MCG 5-4-62, CGCG 502-92

Närliggande objekt: NGC 564, NGC 565, NGC 567, NGC 568

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.