eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 565

NGC 565
Objekt NGC 565 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 565 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.4'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h28m10s; Dec= -1°18'21"
rödförskjutning (z): 0.015117
Avståndet från solen till NGC 565: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 565 : PGC 5481, UGC 1052, MCG 0-4-158, CGCG 385-153, DRCG 7-47

Närliggande objekt: NGC 563, NGC 564, NGC 566, NGC 567

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.