eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 568

NGC 568
Objekt NGC 568 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 568 - galax i stjärnbild Sculptoris
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.3'
magnitud: V=12.6m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h27m56.9s; Dec= -35°43'3"
rödförskjutning (z): 0.018943
Avståndet från solen till NGC 568: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 568 : PGC 5468, IC 1709, ESO 353-3, MCG -6-4-37

Närliggande objekt: NGC 566, NGC 567, NGC 569, NGC 570

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.