eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5694

NGC 5694
Voorwerp NGC 5694 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5694 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Hydrae
Type: VII -
De hoekige afmetingen: 4.30'
omvang: V=10.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h39m36.5s; Dec= -26°32'16"
Andere namen van het object NGC 5694 : GCL 29, ESO 512-SC10

Objecten in de buurt: NGC 5692, NGC 5693, NGC 5695, NGC 5696

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.