eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5695

NGC 5695
Objekt NGC 5695 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5695 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h37m22s; Dec= 36°34'4"
RedShift (z): 0.014093
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5695: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5695 : PGC 52261, UGC 9421, MCG 6-32-77, MK 686, CGCG 192-49, IRAS 14353+3647

Blízke objekty: NGC 5693, NGC 5694, NGC 5696, NGC 5697

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.