eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 582

NGC 582
Objekt NGC 582 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 582 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x0.6'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h31m58.2s; Dec= 33°28'32"
RedShift (z): 0.014517
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 582: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 582 : PGC 5702, UGC 1094, MCG 5-4-65, CGCG 502-105, IRAS 01291+3313

Blízke objekty: NGC 580, NGC 581, NGC 583, NGC 584

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.