eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5842

NGC 5842
Obiekt NGC 5842 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5842 - galaktyka w konstelacji Wolarz
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.40'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.3m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 12.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 15h4m52.1s; Dec= 21°4'13"
Redshift (z): 0.034561
Odległość od Słońca do NGC 5842: w oparciu o wartość redshift (z) - 146.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5842 : PGC 53831, MCG 4-36-3, CGCG 135-5

Sąsiadujące obiekty: NGC 5840, NGC 5841, NGC 5843, NGC 5844

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.