eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5844

NGC 5844
Obiekt NGC 5844 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5844 - mgławica planetarna w konstelacji Trójkąt Południowy
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 1.22'
Wielkość gwiazd: B=13.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 15h10m40.7s; Dec= -64°40'22"
Inne nazwy obiektów NGC 5844 : PK 317-5.1, ESO 99-PN1, AM 1506-642

Sąsiadujące obiekty: NGC 5842, NGC 5843, NGC 5845, NGC 5846A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.