eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5844

NGC 5844
Objekt NGC 5844 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5844 - planetární mlhovina v souhvězdí Trianguli Australis
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 1.22'
velikosti: B=13.2m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 15h10m40.7s; Dec= -64°40'22"
Jiné názvy objektu NGC 5844 : PK 317-5.1, ESO 99-PN1, AM 1506-642

Nedaleko objekty: NGC 5842, NGC 5843, NGC 5845, NGC 5846A

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.