eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5844

NGC 5844
Objekt NGC 5844 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5844 - planetarisk nebula i stjärnbild Trianguli Australis
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 1.22'
magnitud: B=13.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h10m40.7s; Dec= -64°40'22"
Övriga namn på objektet NGC 5844 : PK 317-5.1, ESO 99-PN1, AM 1506-642

Närliggande objekt: NGC 5842, NGC 5843, NGC 5845, NGC 5846A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.