eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5844

NGC 5844
Voorwerp NGC 5844 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5844 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Trianguli Australis
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 1.22'
omvang: B=13.2m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 15h10m40.7s; Dec= -64°40'22"
Andere namen van het object NGC 5844 : PK 317-5.1, ESO 99-PN1, AM 1506-642

Objecten in de buurt: NGC 5842, NGC 5843, NGC 5845, NGC 5846A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.