eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5844

NGC 5844
objekt NGC 5844 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5844 - planetarisk tåke i stjernebildet Trianguli Australis
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.22'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=13.2m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t10m40.7s; Dec= -64°40'22"
Andre objektnavn NGC 5844 : PK 317-5.1, ESO 99-PN1, AM 1506-642

Naboobjekter: NGC 5842, NGC 5843, NGC 5845, NGC 5846A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.