eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5846A

NGC 5846A
Objekt NGC 5846A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5846A - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.3'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 10.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h6m29.1s; Dec= 1°35'40"
rödförskjutning (z): 0.007342
Avståndet från solen till NGC 5846A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 31.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5846A : PGC 53930, MCG 0-38-26

Närliggande objekt: NGC 5844, NGC 5845, NGC 5846, NGC 5847

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.