eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5847

NGC 5847
Objekt NGC 5847 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5847 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.4'
magnitud: V=14.9m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h6m22.2s; Dec= 6°22'47"
rödförskjutning (z): 0.037373
Avståndet från solen till NGC 5847: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 157.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5847 : PGC 53928, MCG 1-38-30, CGCG 48-120, IRAS 15039+0633

Närliggande objekt: NGC 5846A, NGC 5846, NGC 5848, NGC 5849

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.