eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5848

NGC 5848
Objekt NGC 5848 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5848 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.4'
magnitud: V=13.8m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h6m34.8s; Dec= 2°0'18"
rödförskjutning (z): 0.004150
Avståndet från solen till NGC 5848: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5848 : PGC 53941, NGC 5841, MCG 0-39-1, CGCG 21-1

Närliggande objekt: NGC 5846, NGC 5847, NGC 5849, NGC 5850

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.