eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5846

NGC 5846
Objekt NGC 5846 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5846 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 4.00'x3.7'
magnitud: V=10.0m; B=11.1m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h6m29s; Dec= 1°36'19"
rödförskjutning (z): 0.005717
Avståndet från solen till NGC 5846: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5846 : PGC 53932, UGC 9706, MCG 0-38-25, CGCG 20-61

Närliggande objekt: NGC 5845, NGC 5846A, NGC 5847, NGC 5848

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.