eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5846

NGC 5846
objekt NGC 5846 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5846 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E1 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.00'x3.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.0m; B=11.1m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t6m29s; Dec= 1°36'19"
Rødforskyvning (z): 0.005717
Avstand fra solen til NGC 5846: basert på redshiftverdien (z) - 24.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5846 : PGC 53932, UGC 9706, MCG 0-38-25, CGCG 20-61

Naboobjekter: NGC 5845, NGC 5846A, NGC 5847, NGC 5848

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.