eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5845

NGC 5845
Objekt NGC 5845 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5845 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 11.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h6m0.6s; Dec= 1°38'1"
rödförskjutning (z): 0.004837
Avståndet från solen till NGC 5845: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5845 : PGC 53901, UGC 9700, MCG 0-38-24, CGCG 20-59, ARAK 468

Närliggande objekt: NGC 5843, NGC 5844, NGC 5846A, NGC 5846

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.