eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5843

NGC 5843
Objekt NGC 5843 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5843 - galaxie v súhvezdí Vlk
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.1'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h7m27.8s; Dec= -36°19'42"
RedShift (z): 0.014010
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5843: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5843 : PGC 53996, ESO 387-4, MCG -6-33-13, IRAS 15043-3608

Blízke objekty: NGC 5841, NGC 5842, NGC 5844, NGC 5845

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.