eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 600

NGC 600
Objekt NGC 600 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 600 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.80'x2.1'
veľkosť: V=12.4m; B=12.9m
Jas povrchu: 14.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h33m5.4s; Dec= -7°18'44"
RedShift (z): 0.006144
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 600: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 600 : PGC 5777, MCG -1-5-7, IRAS 01305-0733

Blízke objekty: NGC 598, NGC 599, NGC 601, NGC 602

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.